Różne rodzaje roślin, wykazują zupełnie inny poziom odporności na czynniki środowiskowe. Te z kolei są mechanizmami obronnymi, które pozwalają roślinom

Wiecej