Nawożenie pól rolnych jest bardzo ważne dla utrzymania lub zwiększenia zawartości składników pokarmowych, niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślinności uprawnej. Ponadto nawożenie gleby uprawnej jest niezbędne do tego, aby poprawić jej właściwości chemiczne oraz fizykochemiczne. Jednak należy pamiętać o tym, aby glebę uprawną i rosnącą na niej roślinność, nawozić z rozwagą. Należy pamiętać o tym, aby zachować równowagę składników znajdujących się w glebie. Przed rozpoczęciem zabiegu nawożenia pola uprawnego, należy sprecyzować z jakim rodzajem gleby mamy do czynienia. Konieczne jest ustalenie właściwości gleby, jej typu, rodzaju, gatunku. Ponadto należy także określić jej właściwości fizyczne, chemiczne i fizyko-chemiczne. Ważne jest również ustalenie stopnia kultury roli, warunków klimatycznych oraz rzeźby terenu.

Dzięki temu możliwe będzie dobranie odpowiednich zabiegów nawożących glebę. Nawożenie pól rolnych można wykonywać na kilku etapach. Pierwszym z nich jest nawożenie przedsiewne. W tym czasie nawóz wprowadza się do gleby jeszcze przed siewem roślinności. Ten zabieg wykonuje się stosując orkę lub bronowanie, dzięki którym nawóz wnika głęboko w glebę. Pola rolne można nawozić z jednoczesnym siewem nasion, jak również w czasie wegetacji roślin. W drugim przypadku mamy do czynienia z nawożeniem pogłównym, w którym często wykorzystywane są nawozy płynne takie jak gnojówka czy gnojowica, które aplikuje się bezpośrednio na glebę. W tym czasie można użyć również innych typów nawozów, które aplikowane są dolistnie.