Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat odporność chwastów uległa znacznej zmianie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dużo łatwiej było pozbyć się niechcianych chwastów. Dzisiaj chwasty charakteryzuje bardzo wysoka odporność na wszelkiego rodzaju herbicydy, przeznaczone do zwalczania chwastów w uprawach. Pomimo tego, że używa się ich zarówno przed rozpoczęciem uprawy, jak i po, bardzo często nie przynoszą one oczekiwanych efektów. Wszystko przez to, że chwasty na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, bardzo mocno uodporniły się na działanie wszelkiego rodzaju środków chemicznych, mających na celu ich zniszczenie. Chwasty nie są sobie równe, a tym samym ich odporność jest także zróżnicowana.

https://www.ziemovit.pl/kalendarz/listopad

Jedne gatunki są bardziej odporne na wszelkiego rodzaju chemiczne preparaty chwastobójcze, inne mniej. Chwasty różnią się od siebie także rodzajami odporności. Jedne wykazują odporność prostą, inne odporność krzyżową (pozytywną lub negatywną), a jeszcze inne wykazują odporność wielokrotną, którą charakteryzują dwa, a nawet więcej niezależnych mechanizmów odporności. Chwasty wykazują także pewne mechanizmy odpornościowe na herbicydy. Mogą one objawiać się między innymi zmianą w miejscu działania herbicydu (odporność w miejscu działania), dezaktywacją substancji czynnej herbicydu (odporność enzymatyczna) lub sekwestracją herbicydu, czyli jego unieszkodliwieniem. Populacja chwastów uodporniła się na działanie herbicydów, przede wszystkim ze względu na długotrwałe i częste poddawanie jej działaniu jednego typu środków. Dlatego aby trwale pozbyć się chwastów odpornych, należy strategicznie przystąpić do ich zwalczania i często zmieniać środki, którymi opryskujemy pola uprawne.