Różne rodzaje roślin, wykazują zupełnie inny poziom odporności na czynniki środowiskowe. Te z kolei są mechanizmami obronnymi, które pozwalają roślinom przetrwać w stresujących sytuacjach. Rośliny wykazują się zarówno odpornością o charakterze konstruktywnym, która występuje trwale, przez całe życie rośliny lub odpornością o charakterze indukowanym, która pojawia się wyłącznie w sytuacji, w której roślina narażona jest na działanie czynnika stresującego. Czynniki środowiskowe stresujące rośliny, można podzielić na stresory abiotyczne i stresory biotyczne. Do stresorów abiotycznych zaliczane są m.in. temperatura, zarówno ta bardzo wysoka, jak i bardzo niska, zbyt wysokie, lub zbyt niskie promieniowanie świetlne, susza, niedobór tlenu, wiatr, śnieg i lód, a także różne związki chemiczne takie jak toksyny.

Stresorami biotycznymi są natomiast patogeny takie jak grzyby, bakterie, czy wirusy; inne konkurencyjne rośliny, w tym chwasty, jak również zwierzęta, które depczą, podgryzają, lub pasożytują na roślinie. W związku z tym, że występuje szereg czynników stresujących rośliny, musiały one wykształcić w sobie odporność na czynniki powtarzające się. Dlatego też niektóre rośliny, które częściej poddawane były czynnikowi zagrażającemu np. niskiej temperaturze, mogą wykazywać na nią większą odporność. Podobnie jest z innymi czynnikami. Różne rodzaje roślin mogą być odporne na wysoką temperaturę, na suszę, na zbyt dużą wilgoć, na zasolenie, na związki toksyczne, a niektóre rośliny mogą być odporne nawet na czynniki biotyczne.