Jeśli chcesz skutecznie zwalczyć lub zapobiec pojawieniu się szkodliwych organizmów w wysiewie jęczmienia, powinieneś zastosować odpowiednie środki ochrony. Aby były one jednak skuteczne, konieczne jest określenie fazy rozwojowej rośliny. Bowiem zupełnie inne metody należy stosować w przypadku kiełkowania, rozwoju liści, krzewienia, czy wzrostu pędu rośliny.

Aby prawidłowo określić fazę rozwoju jęczmienia, warto posłużyć się skalą BBCH (Biologische Bundesantalt, Bundessortenamt and Chemische Industrie), która w precyzyjny sposób jest w stanie określić na jakim etapie jest rozwój rośliny. Stosowanie środków ochrony roślin wskazane jest na każdym etapie ich rozwoju. Inaczej jest w przypadku pojawienia się agrofagów – niepożądanych organizmów szkodliwych dla rozwoju roślin.

One bowiem mogą pojawić się na każdym etapie wzrostu rośliny. W tym przypadku konieczne jest niezwłoczne zastosowanie odpowiednich herbicydów. W przypadku, gdy jęczmień został zaatakowany przez agrofagi na etapie pełni krzewienia, należy wówczas zastosować odpowiednie herbicydy, mające na celu zwalczenie niepożądanych szkodników.

Równie niebezpieczne jak chwasty, mogą być także nieodpowiednie warunki atmosferyczne, panujące jesienią – na etapie pełni krzewienia jęczmienia. Nieodpowiednie warunki mogą wpłynąć na słabość okrzewienia jęczmienia. W takim przypadku warto zastosować zabiegi dokrzewiające z udziałem preparatów opartych o chlorek chlormekwatu.

Aby jednak zabiegi te były w pełni skuteczne, należy przeprowadzać je w temperaturze przynajmniej 8 stopni Celsjusza. Jeśli zabieg zostanie wykonany prawidłowo, pobudzi on pędy boczne jęczmienia, a to wpłynie na pełniejszy łan.