Aby rośliny rosły zdrowo i prawidłowo się rozwijały, bardzo często nie wystarczy ich pielęgnowanie. W przypadkach, w których zostają one zaatakowane przez różnego rodzaju szkodniki, konieczne jest ich pozbycie się za pomocą specjalistycznych preparatów.

Jak powszechnie wiadomo, lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego nawet w przypadku zdrowych i prawidłowo rozwijających się roślin, warto stosować odpowiednie preparaty ochronne. Środki ochrony roślin (pestycydy) są coraz popularniejsze i coraz bardziej doceniane przez polskich hodowców, ogrodników i działkowców. To dlatego, że w znacznej mierze są one w stanie zarówno ochronić rośliny przed szkodnikami, jak również zapobiec ich pojawieniu się. Środki ochrony roślin mogą być przeznaczone zarówno do ochrony roślin przed szkodliwymi organizmami, ale również mogą mieć zastosowanie do zwalczania niepożądanych roślin, w tym chwastów.

Ponadto środki te mogą mieć wpływ na wzrost roślin i rozwój procesów biologicznych roślinności uprawnej. Współczesne, nowoczesne pestycydy to preparaty charakteryzujące się działaniem selektywnym, bardzo szybkim i krótkotrwałym. Ponadto cechuje je niska toksyczność dla ludzi i zwierząt i brak kumulacji w środowisku. Nowoczesne środki ochrony roślin nadają się także do stosowania łącznie z innymi agrochemikaliami.

Na polskim rynku dostępnych jest wiele różnego rodzaju środków ochrony roślin. Wszystkie one zostały zarejestrowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu z listy różnych produktów można wybierać te najodpowiedniejsze dla konkretnej uprawy.