Mak polny to nie tylko symbol poległych żołnierzy pod Monte Cassino. To nie tylko piękny kwiat symbolizujący pełnię lata. To przede wszystkim bardzo groźny chwast, który może spowodować znaczne wyniszczenie żyta. Mak polny jest groźnym chwastem, który zagraża prawidłowemu rozwojowi żyta. Jest szczególnie niebezpieczny, gdy jego ilość na metr kwadratowy uprawy przekracza dwanaście sztuk. W takim przypadku konieczna jest natychmiastowa reakcja, zmierzająca do wyniszczenia maku.

Warto jednak zapobiegać występowaniu maku polnego na polu uprawnym poprzez zastosowanie odpowiednich herbicydów dogłębnych już jesienią. W innym przypadku, czyli wiosną, herbicydy nalistne mogą nie poradzić sobie ze skalą problemu. Wyniszczą one jedynie istniejące okazy, bez ingerencji w nasiona chwastu, które zalegają w wierzchniej warstwie gleby. Dlatego jesienią warto zastosować dogłębne preparaty chwastobójcze Chwastox, które być może zapobiegną wzrostowi maku polnego w życie. Należy pamiętać, że zabieg odchwaszczania, który został przeprowadzony jesienią, należy bezwzględnie powtórzyć także wiosną. W tym czasie, zabiegi odchwaszczania najlepiej jest wykonywać za pomocą preparatów aplikowanych bezpośrednio na liście chwastów.

Idealnie w tym przypadku sprawdzi się CHWASTOX EXTRA 300 SL, który powoduje deformację liści chwastów, hamuje ich wzrost, a w konsekwencji prowadzi do ich zamierania. Ponadto doskonałymi preparatami zwalczającymi mak polny w życie są CHWASTOX TURBO 340 SL i CHWASTOX 750 SL.